703 S Lake Park Boulevard, Carolina Beach, NC, 28428
703 S Lake Park Boulevard, Carolina Beach, NC, 28428
703 S Lake Park Boulevard, Carolina Beach, NC, 28428
703 S Lake Park Boulevard, Carolina Beach, NC, 28428
703 S Lake Park Boulevard, Carolina Beach, NC, 28428
703 S Lake Park Boulevard, Carolina Beach, NC, 28428

$775,000

703 S Lake Park Boulevard, Carolina Beach, NC, 28428

ACTIVE